ציצית

"ויאמר ה' אל משה לאמר: דבר אל בני ישראל ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת. והיה לכם לציצית, וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות ה' ועשיתם אותם; ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי והייתם קדושים לאלוקיכם."

בדף זה ניתן לראות את סוגים שונים של קשירות של הציצית ולרכוש פתילים לטלית.

כאשר לובשים בגד אשר לו (לפחות) ארבע קצוות מרובעות, יש לקשור על כל אחד מארבע קצותיו חוטים מיוחדים המכונים בשם 'ציצית'. רצוי שאחד מחוטים אלו יהיה בצבע תכלת,בימינו נהוג גם שהציצית תהייה לבנה לגמרי. ציציות אלו יזכירו לנו את מצוות האלוקים ויעוררו אותנו שלא לסור מן הדרך הישרה.

באופן עקרוני, ניתן לקיים את מצוות הציצית בשתי דרכים:

א) באמצעות לבישת טלית קטן (המכונה גם בקצרה ציצית), בגד אותם לובשים על הגוף במשך כל היום.

ב) באמצעות לבישת טלית גדול, בגד מיוחד לשעות התפילה.

*חשוב לרכוש את הציצית ממקומות מוסמכים שכן ישנן הלכות שונות הכרוכות בייצור הציצית המוודאות את כשרותן.