אוסף דוד המלך

David Roytman
Luxury Judaica

טלית יוקרה

David Roytman
Luxury Judaica

סט לטלית ותפילין המלך דוד

David Roytman
Luxury Judaica

סט לטלית ותפילין מעור פיתון חום

David Roytman
Luxury Judaica

סט לטלית ותפילין מעור פיתון כחול

David Roytman
Luxury Judaica

סט לטלית ותפילין מעור קרוקודיל

David Roytman
Luxury Judaica

סט לטלית ותפילין צפת

David Roytman
Luxury Judaica

סט לטלית ותפילין מעור פיתון

David Roytman
Luxury Judaica

סט לטלית ותפילין ג'ינס

David Roytman
Luxury Judaica

טלית יוקרה ג'ינס

David Roytman
Luxury Judaica

טלית יוקרה ג'ינס

David Roytman
Luxury Judaica